Rekisteriseloste

1

Rekisterinpitäjä


Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö

PL15, 33821 Tampere

(03) 236 1111

www.takk.fi

2

Yhteyshenkilö

 

 

Maria-Liisa Korolainen, hallintojohtaja

044 7906 340

etunimi.sukunimi@takk.fi

3

Rekisterin nimi

 

Verkko-oppimisympäristö, Moodle/Elgg

 

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuvien opintosuoritusten kirjaus sekä viestintä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kesken.

5

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilön perustiedot

- etunimi

- sukunimi

- sähköposti

- kurssit

- profiilitietoja (vapaaehtoisia)

Verkko-opintoja ja tutkintojen suoritusta koskevia tietoja

 

6

Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Perustiedot opiskelijalta opiskelun alkaessa. Opiskelun aikana opetushenkilöstö ja opintosihteerit kirjaavat tietoja opinto- ja tutkintosuorituksista sekä perustietojen muutoksista.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

 

Ei säännönmukaista luovutusta.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 

Ei siirretä.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

Järjestelmä on tarkoitettu Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa kirjoilla olevien opiskelijoiden ja kouluttajien käyttöön. Järjestelmä toimii Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoiden suojatussa verkossa. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Opiskelijan tietojen käsittelyyn on oikeudet opiskelijalla itsellään sekä opiskelijan kurssien kouluttajilla. Järjestelmää voi käyttää oppilaitoksen verkossa olevilla työasemilla sekä suojatun etäyhteyden kautta.